Celodenní kulturně vzdělávací programy o myslivosti

"MYSLIVOST, KULTURNÍ DĚDICTVÍ ČR" si klade za cíl povznesení a oživení pojmu myslivost, vztahu k přírodě a její ochrany. Celodenní kulturně-vzdělávací program pro základní a mateřské školy probíhal doposud v Pardubickém kraji. Formou praktických ukázek sokolnictví, lovectví, lovecké kynologie, lovecké hudby, olympijského střelectví, školství, literární a umělecké tvorby, přibližujeme jisté tajemno českých mysliveckých tradic, na základě kterých byla česká myslivost prohlášena nehmotným kulturním dědictvím České republiky. Poukazuje na význam ochrany přírody, vliv člověka na krajinu a prostředí, ve kterém žijeme.

Tohoto celodenního kulturně-vzdělávacího programu se za uplynulé ročníky zúčastnilo více jak 5 500 žáků s pedagogy. U mnoha základních škol a mateřských školek se tento vzdělávací program setkal s velikým úspěchem a přivedl děti k zamyšlení o problematice myslivosti.V roce 2019 tyto kulturně-vzdělávací programy budou probíhat na různých místech v celé ČR. Například budou probíhat na veletrhu NÁRODNÍ VÝSTAVA MYSLIVOSTI v Brně, na hradě Sovinec, Oslavy lesa v Olomouci a různých jiných místech po celé naší republice.Jsme také pořadatelem výtvarné a fotografické soutěže pro školy a školky se zaměřením na přírodu. Vyhodnocení této výtvarné soutěže probíhá při Svatohubertských slavnostech na Kuksu.