Soutěže

Nezisková organizace Myslivost z.s. slavnostně vyhlásila výsledky prvního ročníku výtvarné soutěže pro ZŠ a MŠ škol. Soutěž našla velikou odezvu mezi žáky škol. Množství výkresů nás velice překvapilo. Soutěže se celkem zúčastnilo 1478 dětí se svými výtvory.Vyhodnocení společně s výstavou nejúspěšnějších výtvarných děl žáků proběhlo ve velice nádherném prostředí nádvoří opraveného Hospitalu Kuks u příležitosi Svatohubertských slavností na Kuksu.Samotná výstava proběhla bez větších problémů a těšilo nás, že od samotného rána až do pozdních odpoledních hodin výtvory shlédlo veliké množství lidí. Aby vše probíhalo v pořádku, na to vše dávala pozor z výsostného místa výřice Čika. Že to byl poctivý hlídač, o tom může mluvit ne jeden návštěvník. Čika byla samozřejmě velikou pozorností v celém areálu. Svědčí o tom přiložené fotky.Konec tohoto neobvyklého dne zakončil velkolepý ohňostroj, doprovázený mluveným slovem s hudební a světelnou produkcí.

Co dodat na závěr? Budeme se těšit opět na další ročník této akce,oslavující Českou myslivost.Myslivost z.s. by velice ráda touto cestou poděkovala Řádu sv. Huberta za možnost účasti a vyhodnocení výtvarné soutěže při těchto slavnostech a rád bych také poděkoval svým spolupracovníků.