Environmentální výukový program pro školy

Vážené dámy, pánové, rodiče, pedagogové, přátelé přírody, české myslivosti a tradic mysliveckých.

Dovolujeme si Vám představit společnost Myslivost ZS, s.r.o.,  která si klade za cíl povznesení a oživení pojmu myslivost, sokolnictví a propagaci přírody. Společnost se především také zabývá  její ochranou a práci s mládeží. Formou přednášek, praktických ukázek sokolnictví, lovecké kynologie a lovecké hudby přibližuje problematiku i jisté tajemno českých mysliveckých tradic, na základě kterých byla česká myslivost prohlášena nehmotným kulturním dědictvím České republiky. Poukazuje na význam ochrany přírody, vliv člověka na krajinu a prostředí, ve kterém žijeme.

Naše vzdělávací programy pořádáme již od šklního roku 2014/2015.  Pro každý další školní rok se snažíme naše přednášky vylepšovat a přizpůsobovat požadavkům a připomínkám z již proběhlých akcí. Samozřejmě lze i tento program přizpůsobit po domluvě potřebám jednotlivých ročníků dle probíraného učiva. Myslíme si, že praktická ukázka učiva zaujme žáky a vzbudí jejich zvědavost a v neposlední řadě podpoří jejich zájem o životní prostředí.

Program besedy je utvořen dle věku posluchačů.  Pro školní děti v délce cca 2-3 hod.  Samozřejmostí je, že posluchači jsou lektory aktivně zapojováni do výukové besedy.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a nejasností se prosím obraťte přímo na mou osobu, tedy především na můj e-mail: myslivost.zs@seznam.cz