Vyvrcholení dotovaného záchranného programu Koroptve a Čejky

Jak mnozí vědí, nezisková organizace Myslivost z.s. pro tento rok získala dotační titul na záchranu hnízdišť a vytvoření biotopu koroptve polní, čejky chocholaté a křepelky polní. Tento program dotuje NADACE ČEZ a Pardubický kraj.

V tomto období právě vrcholí záchranný program pro rok 2017. Dokonce se nám podařilo v lokalitě Dolních Ředic vypustit odrostlá kuřata koroptviček, určená k adopci divokou populací koroptve.

Díky podpoře NADACE ČEZ a Pardubického kraje jsme v jarních měsících mohli přistoupit k úpravě půdních bloků v zemědělské krajině a vytvořit vhodnější prostředí, pro tyto druhy zvěře. Jak se tento, v našem okolí, první pokus tohoto směru záchrany koroptviček osvědčí? Určitě nemůžeme ortel vyřknout nyní. Vše ukáže čas. O tomto pokusu samozřejmě budeme informovat i nadále.V jarních měsících, po vytvoření hodnotící zprávy za rok 2017, budou výsledky veřejně prezentovány na různých akcích a samozřejmě také v odborných časopisech Myslivost a Svět Myslivosti.

V příspěvku přikládáme fotodokumentaci k tomuto projektu v roce 2017. Jedná se o vytvořené biopásy za pomoci NADACE ČEZ a Pardubického kraje. Ve zveřejněném albu vidíte i ostatní zvěř, která nás doprovázela při práci v terénu. Určitě zajímavé chvíle v honitbě a zajímavé setkání se zvěří, o které člověk do této chvíle nevěděl. Samozřejmě myšlena srnčí zvěř.
Na úplný závěr mě dovolte poděkovat mojí partnerce Kateřině Jirsové, která společně s mojí osobou má veliký podíl na této práci pro naši přírodu.

Josef Slabý
předseda Myslivost z.s.